MySTEK

Inloggen

Aanmelden

NB:

NB:
1.  MySTEK heeft per 16-2-'18 alleen nog een inkijk-functie. U kunt dus geen nieuwe documenten uploaden of documenten aanpassen. U kunt voorlopig wel uw documenten als archief in MySTEK laten staan en bekijken.
2.  MySTEK wordt ook al langere tijd niet meer gebruikt voor de documentcontrole. Keuringsinstanties SGS INTRON en Kiwa passen hun eigen controlemethodiek toe. STEK kan zich hier niet in mengen.

Voor de audit moet u de documenten ook afdrukken en verzamelen in een map t.b.v. de auditor. De auditor beoordeelt de documenten tijdens de audit.


Download hier de handleiding voor MySTEK.